• اداره کل گمرک استان مرکزی
   • منطقه ویژه اقتصادی کاوه - ساوه
   • 500014389 شماره پیامک جهت ارتباط با سامانه جامع امور گمرکی
  • اخبار و رویدادها

   عملکرد 4 ماهه سال 1398 اداره کل گمرکات استان مرکزی

   عملکرد 4 ماهه سال 1398 اداره کل گمرکات استان مرکزی در بخش های صادرات ، واردات ، قضایی و قاچاق ، درآمد وصولی و ...

   مراسم تودیع و معارفه سرپرست گمرک منطقه ویژه اقتصادی ...

   مراسم تودیع و معارفه سرپرست گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه با حضور مدیر کل گمرکات استان مرکزی و جمعی از مسئولین ...

   عملکرد 3 ماهه اول سال 1398 اداره کل گمرکات استان مرکزی

   عملکرد 3 ماهه اول سال 1398 اداره کل گمرکات استان مرکزی در بخش های صادرات ، واردات ، قضایی و قاچاق ، درآمد وصولی و ...

  • گمرک، پیشرو در ایجاد بستر کسب و کار امن